ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรม

วันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2556 ห้องบอลรูม โรงแรมอมารี เอเทรียม กรุงเทพมหานคร

กระทรวงวิทย์ฯ ทุ่ม 600 ล้านผุดศูนย์รักษาผู้เจ็บป่วย คนพิการ และชราภาพโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์บำบัดและยีนบำบัด

« 1 | 2