สมาคมเซลล์บำบัดไทย ย้ายสำนักงาน และเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ฐาน

เรียน คณะกรรมการ สมาชิก และผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมเซลล์บำบัดไทย
เนื่องจาก สมาคมเซลล์บำบัดไทย ย้ายสำนักงาน และเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ฐาน
ทั้งนี้สมาคมเซลล์บำบัดไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

สมาคมเซลล์บำบัดไทย
Tel. : 0-2645-4055 
Fax. : 0-2645-4054
H/P : 081-866-6440, 085 060-9322
OFFICE : เลขที่ 184/208 ชั้น 30 อาคารฟอรั่ม ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320