ข้อเท็จจริงเรื่องการรักษาด้วย สเต็มเซลล์ (ตอนที่ 1)

ข้อเท็จจริงเรื่องการรักษาด้วย สเต็มเซลล์ โดย นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต (ตอนที่ 1)