ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรม

An International Conference “Stem Cells: Development & Management”

Laws and Medical Technology of stem cell and cell therapy
วันที่  25-27  มีนาคม  2558

ข้อเท็จจริงเรื่องการรักษาด้วย สเต็มเซลล์ โดย นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต (ตอนที่ 1)

ญี่ปุ่นไฟเขียวทดลองสกัดสเต็มเซลล์จากร่างกายตัวเอง

เนื่องจาก สมาคมเซลล์บำบัดไทย ย้ายสำนักงาน และเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ฐาน

การแพทย์แผนตะวันตกที่ใช้กันมาประมาณ 200 ปีนั้น มุ่งเน้นการใช้ยา หรือสารเคมีทั่วไปเพื่อบำบัดอาการโดยการกดอาการไว้ 

โรคข้อเข่าเสื่อมเฮ รพ.ศิริราช แยกสเต็มเซลล์น้ำคร่ำได้